Provedení odhadu nemovitosti - lesního porostu, Prace

 
Region dodávky:

Jihomoravský kraj

,

Prace

Kategorie:
Subjekt:
Fyzická osoba

 
ОК
Dostupné jméno a příjmení
ОК
Dostupné telefonní číslo
ОК
Potvrzená e-mailová adresa
Kontaktujte Klienta
Zdarma!
 
 
Potřebuji: provést odhad ceny lesních pozemků a zastavěné plochy u parcel zapsaných v k. ú. Vojtěchov u Lísku

Celková výměra: 1314 m²
- č. 286/1 – lesní pozemek o výměře 273m²,
- č. 286/2 – lesní pozemek o výměře 26m²,
- č. 286/3 – lesní pozemek o výměře 28m²,
- č. 287/2 – lesní pozemek o výměře 968m²,
- č. st. 110 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m².

Termín zakázky: tak rychle, jak je to možné