Účetní služby pro nadaci

 
Region dodávky:

Pardubický kraj

,

Pardubice

Kategorie:
Subjekt:
Fyzická osoba

 
ОК
Dostupné jméno a příjmení
ОК
Dostupné telefonní číslo
ОК
Potvrzená e-mailová adresa
Kontaktujte Klienta
Zdarma!
 
 
Nejlepší odborníci: Účetní v Pardubicích

Rozsah práce: účetnictví nadace, která nevede hospodářskou činnost a která není plátcem DPH.

Stále činnosti:
- Jeden účet pro služby poskytované nadací, tj. školení (placené zákonné činnosti),
- Čtyři až šest služebních cest / měsíc (Cestování osobním automobilem)
- Nula pracovních smluv a smluv o dílo,
- Nadace nemá fixní náklady, předplatné atd.

Termín dokončení: co nejdříve od 26.11.2013.