Izolace stěn na ploše do 350 m2 a oprava střechy 300 m2

 
Region dodávky:

Ústecký kraj

,

Teplice

Kategorie:
Subjekt:
Fyzická osoba

 
ОК
Dostupné jméno a příjmení
ОК
Dostupné telefonní číslo
ОК
Potvrzená e-mailová adresa
Kontaktujte Klienta
Zdarma!
 
 
Nejlepší odborníci: Opravárenské služby pro budovy v Teplicích

Předmět poptávky: izolace budovy a oprava střechy.

Tepelná izolace: 300-350 m2

10 cm silné izolační desky z polystyrenu

Materiály dodá dodavatel

Plocha střechy: 250 do 300 m2

Termín dokončení: léto 2014, do zimy práce musí být provedeny