Ochrana osobních údajů

(Příloha č. 2 k Obchodním podmínkám)

OBECNÁ USTANOVENÍ

Cílem portálu oferteo.cz je usnadnění obchodních kontaktů mezi uživateli, kteří si chtějí zakoupit služby nebo produkty, a jejich dodavateli. Zároveň usilujeme o zajištění bezpečnosti nám svěřovaných informací. Portál využívá moderní a osvědčené technologie, což zvyšuje technickou bezpečnost poskytovaných služeb.

I. Správce osobních údajů a účel zásad ochrany soukromí

 1. Oferteo sp. z o.o. (dále „Oferteo“) je správcem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) ve vztahu k osobním údajům uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami. Znamená to, že Oferteo stanoví účely a způsoby zpracování osobních údajů uživatelů samostatně a na vlastní zodpovědnost. V případě otázek nebo pochybností ohledně toho, jak jsou chráněny vaše osobní údaje Oferteo, obraťte se na nás pomocí kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou veškeré informace, které vás mohou identifikovat, na příklad jméno a příjemní, telefonní číslo, adresa elektronické pošty nebo adresa bydliště. Pokud se v tomto dokument odkazujeme na výraz „zpracovávat“ nebo „zpracovávání“, myslíme tím veškeré činnosti a operace prováděné s osobnímu údaji (např. jejich uchovávání nebo analyzování pro potřeby poskytování služby).
 2. Cílem těchto zásad ochrany soukromých údajů je definování aktivit vyvíjených Oferteo v oblasti zpracovávání ochrany osobních údajů, včetně těch shromažďovaných prostřednictvím webových stránek oferteo.cz, a s nimi spojených služeb a nástrojů používaných uživateli k provádění činností, jako je registrace, podávání poptávek, zasílání hodnocení a provádění celé řady jiných aktivit spojených s výše uvedeným, v souvislosti s tím, že uživatel využívá služby Oferteo. Veškeré naše činnosti podléhají právním předpisům, které platí v oblasti ochrany osobních údajů, na příklad obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Naše zásady ochrany soukromých údajů podléhají předpisů, polského práva a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 3. Používání Oferteo je možné jen po seznámení se s ustanoveními těchto zásad ochrany soukromých údajů a s obchodními podmínkami Oferteo.
 4. Kliknutím na odkazy umístěné na platformě Oferteo můžete být přesměrován/a na webové stránky nebo portály, které představují službu poskytovanou jinými objekty než Oferteo a tím i nacházející se mimo naší jakoukoliv přímou nebo nepřímou kontrolu, u nichž proces zpracování, včetně shromažďování, osobních údajů probíhá v souladu s pravidly definovanými těmito subjekty, např. v zásadách ochrany soukromých údajů příslušných pro tyto služby nebo aplikace, obzvláště v níže definovaných případech.

2. Základy a účely zpracovávání osobních údajů v Oferteo

Níže jsme popsali nejčastěji se vyskytující úkony s osobními údaji uživatelů v souvislosti s využíváním služeb, které Oferteo nabízím svým uživatelům. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci uvedených cílů.

 1. Uživatel podávající dotaz zadává své osobní údaje a přijímá obchodní podmínky.

  Cíle a právní základ: Oferteo zpracovává osobní údaje, protože je to nezbytné pro realizaci smlouvy, za následujícími účely:

  • umožnění poskytování služeb elektronickou cestou;
  • vyhledávání dodavatelů připravených předložit uživateli nabídku na zakázku (tuto a další);
  • kontaktování uživatele s dodavateli, mimo jiné zasláním jeho kontaktních údajů prostřednictvím e-mailové zprávy dodavatelům, kteří provedli odhalení;
  • spravování dotazů podaných uživatelem, např. uzavření dotazu v určeném termínu;
  • obsluha oznámení (např. pomocí formuláře na stránce Kontaktujte nás);
  • kontaktování uživatele, mimo jiné za účelem upřesnění dotazu a poskytování služeb;
  • řešení technických problémů;

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Údaje jsou předávány dodavatelům, kteří provedli odhalení, tedy projevili zájem kontaktovat se s uživatelem.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se zpracovávají za účelem realizace smlouvy během její platnosti. Po tomto období jsou údaje uchovávány po 10 let za účelem řešení případných nároků a sporů a také pro statistické a archivní účely.

 2. Dodavatel při zakládání uživatelského účtu uvádí své osobní údaje a přijímá obchodní podmínky.

  Cíle a právní základ: Oferteo zpracovává osobní údaje, protože je to nezbytné pro realizaci smlouvy, za následujícími účely:

  • umožnění poskytování služby elektronickou cestou;
  • úplné používání portálu Oferteo včetně upozorňování na uživatele, pro které hledáme dodavatele;
  • kontaktování uživatelů s dodavateli a zpřístupňování kontaktních údajů dodavatele potencionálním zákazníkům, také prostřednictvím e-mailové zprávy;
  • obsluhy hlášení (např. prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte nás);
  • kontaktování se s dodavatelem za účelem realizace služeb;
  • řešení technických problémů;
  • obsluhy reklamací, pokud je uživatel podá;

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Údaje jsou předávány potencionálním zákazníkům dodavatele, kteří jsou uživateli Oferteo. Při telefonické obsluze, korespondenci a při obsluze vašich případných plateb můžeme využít pomoci externích firem.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se zpracovávají za účelem realizace smlouvy během její platnosti. Po tomto období jsou údaje uchovávány po 10 let za účelem řešení případných nároků a sporů a také pro statistické a archivní účely.

 3. Uživatel vystavující hodnocení na portálu uvádí své údaje a přijímá obchodní podmínky.

  Cíle a právní základ: údaje jsou na základě souhlasu uživatele zpracovávány za účelem doporučování hodnocení dodavatele jiným uživatelům portálu.

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Dodavatel, hodnocený uživatelem, bude mít přístup k jeho kontaktním údajům. Pokud se bude dodavatel chtít kontaktovat s potencionálními zákazníky prostřednictvím našeho portálu, budou i oni moci vidět jeho kontaktní údaje společně s hodnocením. Ostatní uživatelé uvidí jen obsah hodnocení.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se zpracovávají za účelem realizace požadavku uživatele, jsou tedy umístěny na portálu. Pokud uživatel požádá o odstraněná hodnocení, jsou údaje uchovávány po 10 let za účelem vymáhání případných nároků a také pro statistické a archivní účely.

 4. Uživatel, který položil dotaz v Oferteo, se může zapojit do soutěže „Vyber firmu s Oferteo“. Pak poskytuje souhlas se zpracováním dříve uvedených údajů a přijímá podmínky soutěže „Vyber firmu s Oferteo“.

  Cíle a právní základ: údaje jsou na základě souhlasu uživatele zpracovávány především za účelem správného provedení výběrového řízení, včetně účelu udílení cen, vyhlášení vítězů, doporučování jiným uživatelům portálu dodavatele oceněného uživatelem.

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Dodavatel, hodnocený uživatelem, bude mít přístup k jeho kontaktním údajům. Pokud se bude dodavatel chtít kontaktovat s potencionálními zákazníky prostřednictvím našeho portálu, budou i oni moci vidět jeho kontaktní údaje společně s hodnocením. Ostatní uživatelé uvidí jen obsah hodnocení.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Informace budeme zpracovávat po dobu trvání výběru „Vyberte firmu z Oferteo“.

 5. Uživatel kontaktujte Oferteo za pomocí kontaktního formuláře na stránkách Kontaktujte nás

  Cíle a právní základ: na základě souhlasu uživatele Oferteo zpracovává jeho údaje za účelem zajištění komunikace mezi ním a portálem, včetně poskytnutí odpovědi jedním za našich zaměstnanců v příslušném vláknu.

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Údaje jsou zpřístupňovány našim zaměstnancům.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se uchovávají po dobu 10 let pro případ eventuálních nároků a sporů.

 6. Uživatele kontaktuje dodavatele prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce týkající se tohoto dodavatele (nazývané vizitka).

  Cíle a právní základ: na základě souhlasu zpracováváme údaje uživatele za účelem zajištění komunikace mezi uživatelem a dodavatelem, včetně informování dodavatele, kdo je odesílatelem zprávy.

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Údaje zpřístupňujeme dodavateli, s nímž se uživatel chce kontaktovat.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se uchovávají po dobu 10 let pro případ eventuálních nároků a sporů.

 7. Uživatel vstoupil do partnerského programu a přijal přitom obchodní podmínky.

  Cíle a právní základ: Oferteo zpracovává osobní údaje, protože je to nezbytné pro realizaci smlouvy, včetně účelu:

  • zpřístupnění nástrojů sloužících k stahování kreací. Kreace umožňují uživatelům přístup k produktům partnerského programu prostřednictvím webových stránek uživatele registrovaného v partnerském programu;
  • zpřístupnění nástrojů k monitorování účinnosti a pro obsluhu vyúčtování.

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Při telefonické obsluze, korespondenci a při obsluze vyúčtování a plateb může Oferteo využívat pomoci externích firem.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se zpracovávají za účelem realizace smlouvy během její platnosti. Po tomto období jsou údaje uchovávány po 10 let za účelem vymáhání případných nároků a také pro statistické a archivní účely.

 8. Pro naše uživatele a na zakázku tazatelů nacházíme za účelem realizace smlouvy odborníky také na internetu pomocí obecně dostupných vyhledávačů, jako je Google nebo Bing. Informace, které nacházíme, jsou nejčastěji firemní údaje, protože se ale mezi nimi mohou objevit osobní údaje (např. jméno a příjmení v názvech živností nebo v emailových adresách) představujeme také informaci níže.

  Cíle a právní základ: údaje se zpracovávají na základě právně opodstatněného zájmu Oferteo za účelem:

  • zasílání upozornění na potencionální zákazníky hledající odborníky přes Oferteo uživateli;
  • doporučování uživatele jako odborníka na našich stránkách, tedy vytvoření jeho vizitky;
  • navrhování kontaktu s uživatelem potencionálním zákazníkům, kteří hledají odborníky na Oferteo;

  Komu Oferteo zpřístupňuje údaje? Údaje Oferteo zpřístupňuje potencionálním zákazníkům, kteří položili dotaz přes Oferteo.

  Jak dlouho Oferteo údaje zpracovává? Údaje se zpracovávají, dokud uživatel neoznámí svůj úmysl nechat je odstranit. Po tomto období jsou údaje uchovávány po 10 let za účelem vymáhání případných nároků a také pro statistické a archivní účely.

 9. Dodavatelé mohou na základě našich obchodních podmínek využít zasílání žádostí o hodnocení nebo nám zadat získání hodnocení od svých zákazníků. Pak nám svěřují údaje zákazníků pro získání hodnocení. Pověření je realizováno v rozsahu shromažďování, uchovávání, zpracovávání a měnění takových údajů, jak je např. jméno a příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Oferteo uchovává svěřené údaje po 10 let pro zajištění zájmů Oferteo, dodavatele a zákazníka dodavatele pro případ eventuálních nároků a sporů.

 10. Kromě toho Oferteo zpracovává pro níže uvedené účely údaje na základě právně opodstatněného zájmu:

  • přizpůsobení kategorií dotazů, lokalizace pro uživatele na základě aktivit na Oferteo;
  • monitorování aktivit všech a konkrétních uživatelů zahrnující např. vyhledávaná klíčová slova, podávání dotazů;
  • kontaktování uživatelů, včetně účelů spojených s poskytováním služeb, obsluhy uživatele, povolenými marketingovými aktivitami, pomocí dostupných komunikačních kanálů, především e-mailu a telefonu;
  • vedení výzkumů a analýz portálu Oferteo mimo jiné z hlediska fungování, vylepšování činnosti dostupných služeb nebo odhadování hlavních potřeb a zájmů návštěvníků;
  • zajištění bezpečnosti služeb poskytovaných elektronickou cestou, včetně vymáhání dodržování obchodních podmínek a potírání podvodů a zneužití;
  • přizpůsobování reklam nebo nastavení služeb externích subjektů shodně s dříve prohlíženým obsahem;
  • vedení přímého marketingu vlastních služeb portálu Oferteo;
  • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, včetně daňových nebo účetních, exekučních předpisů;
  • statistického;
  • archivního;

III. Soubory cookies

Poskytovatel služby prohlašuje, že používá mechanismus cookies, který pomocí ukládání krátkých textových informací na počítači uživatele nebo jiné osoby navštěvující portál umožňuje jeho identifikaci za účelem vylepšení používání portálu, umožnění přihlašování k němu a spolupráci s aplikacemi zpřístupňovanými firmou Google, Inc. a Facebook. Přijetí souborů cookies na počítači uživatele je nezbytné, aby byly uživateli dodávány informační služby. Každá osoba navštěvující portál může pomocí upravení nastavení internetového prohlížeče znemožnit ukládání souborů cookies na svém počítači nebo takto uložené soubory trvale odstranit. Umožnění ukládání souborů cookies na počítači prohlížeči znamená zároveň souhlas s takovýmto ukládáním. Poskytovatel služby ujišťuje, že soubory cookies ukládané na počítači uživatele nebo jiné osoby navštěvující portál nevedou ke konfiguračním změnám na jeho počítači nebo softwaru.

Existuje přitom možnost nakonfigurovat internetový prohlížeč tak, že bude zcela vyloučena možnost ukládání souborů cookies na pevném disku počítače. Výsledkem takové změny může ovšem být ztráta jistých funkcí Oferteo.

Automatizované činění rozhodnutí, profilování.

Portál používá informace týkající se uživatele např. k tomu, aby mu napověděl, co ještě hledali uživatelé poptávající podobné nabídky, a zasílal mu personalizované informace o novinkách, tipech a anketách, nevyvolává to žádné právní následky ve vztahu k uživateli a ani to jiným, podobným způsobem neovlivňuje jeho situaci.

V. Práva uživatele.

Uživatel má právo na přístup k obsahu svých údajů a právo opravovat je, mazat, omezovat zpracovávání, právo přenášet údaje, právo vznášet odpor, právo stáhnout kdykoliv souhlas bez vlivu na shodu zpracovávání probíhajícího na základě souhlasu před jeho stažením s právem (pokud zpracování probíhá na základě souhlasu).

Právo na přístup k obsahu: Na žádost uživatele podanou prostřednictvím kontaktního formuláře a po ověření jeho identity transparentně poskytneme informace:

 • jaké jsou účely zpracovávání jeho údajů a jaký je právní základ jejich zpracovávání,
 • po jako dobu budou jeho údaje zpracovávány,
 • jak používáme profilování,
 • jak vypnout profilování a jaké to bude mít následky,
 • jaká práva má uživatel, pokud jde o jeho osobní údaje,
 • jak získat kopii svých údajů

Právo na stahování kopie údajů: Na žádost uživatele podanou prostřednictvím kontaktního formuláře a po ověření jeho identity zašleme uživateli kopii jeho údajů za dodržení adekvátních bezpečnostních opatření.

Právo na opravování: Na žádost uživatele podanou prostřednictvím kontaktního formuláře a po ověření jeho identity Oferteo opraví chybné nebo neaktuální údaje a doplní nekompletní údaje.

Právo na odstranění údajů: Na žádost uživatele podanou prostřednictvím kontaktního formuláře a po ověření jeho identity odstraníme jeho údaje, pokud nebudou existovat žádné jiné základy pro jejich zpracování (např. po rozvázání smlouvy uchováváme údaje po 10 let pro případ nároků).

Právo na omezení zpracovávání údajů k jejich uchovávání: Na žádost uživatele podanou prostřednictvím kontaktního formuláře a po ověření jeho identity nebudeme na stránkách portálu zpřístupňovat údaje uživatele. Po provedení této operace uživatel ztrácí historii svého účtu.

Právo na přenášení údajů: Na žádost uživatele podanou prostřednictvím kontaktního formuláře a po ověření jeho identity zašleme soubor s údaji v obecně používaném formátu. V rámci tohoto práva může uživatel také uvést subjekt, jemuž máme zaslat údaje. Uživatel se je z bezpečnostních důvodů povinen ujistit, kdo obdrží jeho údaje.

Právo na odpor proti profilování údajů a zpracovávání: Uživatel může prostřednictvím kontaktního formuláře vznést odpor proti profilování. Po ověření jeho identity Oferteo vypne profilování, jednak nebude schopno mu nadále poskytovat všechny služby, v souvislosti s čímž mohou být údaje odstraněny.

Uživatel má právo vznést stížnost k dozorčím orgánu pokud uzná, že zpracování jeho osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo jiné předpisy definující způsob zpracování a ochrany soukromých údajů. Pokud zpracováváme údaje na základě souhlasu uživatele, má tento právo ho kdykoliv stáhnout bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, s právem.

VI. Předávání mimo EHP

Abychom shromažďovali statistiky, efektivně doručovali maily uživatelům a neustále vylepšovali činnost našeho portálu, včetně zobrazování lépe přizpůsobené stránky a nabídky uživatelům, používáme nástroje firem, které se nacházejí mimo EHP, jako je Google LLC, MailChimp, Mailgun nebo Facebook. Dbáme na to, aby tyto firmy poskytovaly záruku vysoké úrovně ochrany osobních údajů. Tyto záruky vyplývají především ze závazku aplikování standardních smluvních klauzulí přijatých Komisí (EU) nebo z účasti na v programu „Štít soukromí“.

VII. Bezpečnost údajů uživatele

Všechny údaje shromažďované Oferteo jsou chráněny s pomocí příslušných technických a organizačních opatření a bezpečnostních postupů za účelem jejich ochrany před přístupem neoprávněných osob nebo před jejich neoprávněným využitím. Související subjekty, partneři a externí poskytovatelé služeb se zavázali spravovat údaje v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí přijatými Oferteo.

 1. Heslo. Každý registrovaný uživatel má povinnost chránit přístup ke svému heslu. Registrovaný uživatel by v žádném případě neměl zpřístupňovat své heslo třetím osobám. Za veškerou činnost registrovaného uživatele nebo třetích osob souvisejících s jeho účtem zodpovídá on sám. V případě podezření na odcizení hesla si ho je nutné neprodleně změnit pomocí možnosti Moje Oferteo / Změna hesla. Neukládejte si heslo v internetovém prohlížeči. V případě nezbytnosti to udělejte výhradně na počítači, k němuž máte výhradní přístup. Především neukládejte do paměti hesla na veřejně přístupných počítačích (např. v internetových kavárnách).
 2. Uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje důvěrné údaje. Uživatel by nikomu neměla zpřístupňovat informace umožňující přístup k účtu a jeho používání. Údaje uživatele lze změnit s pomocí možnosti v menu Moje Oferteo.

VIII. Změna zásad ochrany soukromých údajů

Správci náleží nárok kdykoliv změnit zásady ochrany soukromých údajů Oferteo. Nové zásady ochrany soukromých údajů Oferteo začnou platit v okamžiku jejich zveřejnění na portálu /bezpecnost

IX. Kontakt

Veškeré dotazy ohledně zásad ochrany soukromých údajů nebo zpracování osobních údajů, prosím, směřujte s pomocí kontaktního formuláře dostupného na "Napište nám", napište nám nebo prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: kontakt@oferteo.cz