Stavba stěn ze sádrových bloků, 800 m2

 
Region dodávky:

Ústecký kraj

,

Most

Kategorie:
Subjekt:
Firma / Instituce

 
ОК
Dostupné jméno a příjmení
ОК
Dostupné telefonní číslo
ОК
Potvrzená e-mailová adresa
Kontaktujte Klienta
Zdarma!
 
 
Nejlepší odborníci: Zedník v Mostě

Typ práce: zdivo ze sádrové tvárnice - Multiblock

Množství: 800 m2

Materiál dodá: klient

Datum zahájení práce: od 5. května 2014.

Termín dokončení: konec května 2014.